Czas wygenerowania treści 2017-09-23 20:20:40

Uchwały Sejmiku
Sesja nr 41 z dnia 28 sierpnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
V/41/1/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/41/2/2017 przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych, przeznaczonej na wsparcie osób i rodzin mieszkających w gminach Brusy i Sulęczyno, poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w województwie pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 roku
V/41/3/2017 oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku
V/41/4/2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
V/41/5/2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
V/41/6/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/41/7/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/41/8/2017 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/41/9/2017 udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
V/41/10/2017 zmiany uchwały Nr V/39/15/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego
V/41/11/2017 nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
V/41/12/2017 nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Częstochowie
V/41/13/2017 nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Katowicach

Sesje w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713