Czas wygenerowania treści 2017-04-29 17:28:35

Uchwały Sejmiku
Sesja nr 37 z dnia 24 kwietnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
V/37/1/2017 wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim
V/37/2/2017 przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia ofiar czystek etnicznych w 70. rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”
V/37/3/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/37/4/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/37/5/2017 określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2017 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości: 1 967 390 zł na dofinansowanie kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2016 roku
V/37/6/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy części nieruchomości w postaci zespołu pomieszczeń, na czas oznaczony 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
V/37/7/2017 przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
V/37/8/2017 wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
V/37/9/2017 zawarcia porozumienia z Województwem Małopolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
V/37/10/2017 rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu
V/37/11/2017 przyjęcia stanowiska w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
V/37/12/2017 udzielenia odpowiedzi na wniesione petycje
V/37/13/2017 powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Sesje w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713