Czas wygenerowania treści 2017-02-20 09:48:38

Uchwały Sejmiku
Sesja nr 34 z dnia 13 lutego 2017
Nr uchwałyW sprawie
V/34/1/2017 wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Śląskiego do składu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
V/34/2/2017 wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
V/34/3/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/34/4/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/34/5/2017 zmiany uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia12 maja 2010 roku w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. 2016, poz. 2845)
V/34/6/2017 zmiany uchwały Nr V/30/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego
V/34/7/2017 przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego
V/34/8/2017 przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020
V/34/9/2017 wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
V/34/10/2017 zaliczenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mszana oraz na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do kategorii dróg wojewódzkich
V/34/11/2017 zmiany uchwały Nr V/12/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
V/34/12/2017 zmiany uchwały Nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej
V/34/13/2017 zmiany uchwały Nr V/12/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
V/34/14/2017 zmiany uchwały Nr V/12/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu
V/34/15/2017 zmiany uchwały Nr V/12/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu
V/34/16/2017 zmiany uchwały Nr V/12/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chorzowie
V/34/17/2017 zmiany uchwały Nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie
V/34/18/2017 zmiany uchwały Nr V/12/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie
V/34/19/2017 zmiany uchwały Nr V/12/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ
V/34/20/2017 zmiany uchwały Nr V/12/12/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach
V/34/21/2017 zmiany uchwały Nr V/12/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
V/34/22/2017 zmiany uchwały Nr V/12/14/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/34/23/2017 zmiany uchwały Nr V/12/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
V/34/24/2017 zmiany uchwały Nr V/12/16/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu
V/34/25/2017 zmiany uchwały Nr V/12/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
V/34/26/2017 zmiany uchwały Nr V/12/18/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s.p.z.o.z.
V/34/27/2017 zmiany uchwały Nr V/12/19/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Katowickiemu Centrum Onkologii
V/34/28/2017 zmiany uchwały Nr V/12/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach
V/34/29/2017 zmiany uchwały Nr V/12/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach
V/34/30/2017 zmiany uchwały Nr V/12/22/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
V/34/31/2017 zmiany uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu
V/34/32/2017 zmiany uchwały Nr V/12/24/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc w Orzeszu
V/34/33/2017 zmiany uchwały Nr V/12/25/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu
V/34/34/2017 zmiany uchwały Nr V/12/26/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
V/34/35/2017 zmiany uchwały Nr V/12/27/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
V/34/36/2017 zmiany uchwały Nr V/12/28/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
V/34/37/2017 zmiany uchwały Nr V/12/29/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku
V/34/38/2017 zmiany uchwały Nr V/12/30/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
V/34/39/2017 zmiany uchwały Nr V/12/31/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu
V/34/40/2017 zmiany uchwały Nr V/12/32/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Diagnostyki Obrazowej z siedzibą Sosnowcu
V/34/41/2017 zmiany uchwały Nr V/12/33/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
V/34/42/2017 zmiany uchwały Nr V/12/34/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu „REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach
V/34/43/2017 zmiany uchwały Nr V/12/35/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu z siedzibą w Toszku
V/34/44/2017 zmiany uchwały Nr V/12/36/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu
V/34/45/2017 zmiany uchwały Nr V/12/37/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej
V/34/46/2017 zmiany uchwały Nr V/12/38/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
V/34/47/2017 powołania doraźnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
V/34/48/2017 powołania doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji

Sesje w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998  


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638