Czas wygenerowania treści 2017-06-23 10:27:07

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Sesja nr 39 z dnia 19 czerwca 2017
Nr uchwałyW sprawie
V/39/1/2017 nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
V/39/2/2017 wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
V/39/3/2017 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym Województwa Śląskiego za 2016 rok
V/39/4/2017 absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2016
V/39/5/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/39/6/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/39/7/2017 wyrażenia zgody na zbycie udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz określenia trybu zbycia udziałów
V/39/8/2017 wyrażenia zgody na obniżenie do 5 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7
V/39/9/2017 wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
V/39/10/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
V/39/11/2017 likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
V/39/12/2017 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
V/39/13/2017 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych Województwa Śląskiego
V/39/14/2017 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
V/39/15/2017 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego

Sesje w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713