Czas wygenerowania treści 2017-01-17 18:08:35

Strona główna / Sejmik Województwa V kadencji 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Sesja nr 32 z dnia 16 stycznia 2017
Nr uchwałyW sprawie
V/32/1/2017 przyjęcia rezolucji dotyczącej 500. lat Reformacji
V/32/2/2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
V/32/3/2017 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/32/4/2017 przyjęcia stanowiska w sprawie organizacji przez Polskę szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku
V/32/5/2017 przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
V/32/6/2017 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
V/32/7/2017 wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
V/32/8/2017 wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego

Sesje w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998  


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638