Czas wygenerowania treści 2017-03-26 14:56:39

Strona główna / Sejmik Województwa V kadencji 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Sesja nr 35 z dnia 20 marca 2017
Nr uchwałyW sprawie
V/35/1/2017 przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicemarszałka Województwa Śląskiego
V/35/2/2017 zmiany składu Komisji Rewizyjnej
V/35/3/2017 wyboru Wicemarszałka Województwa Śląskiego
V/35/4/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/35/5/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/35/6/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/35/7/2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
V/35/8/2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
V/35/9/2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
V/35/10/2017 zmiany uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Województwo Śląskie
V/35/11/2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bytomiu przy ul. Smolenia
V/35/12/2017 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Miasta Tychy czterech nieruchomości gruntowych położonych w Tychach
V/35/13/2017 zmiany uchwały Nr IV/51/16/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
V/35/14/2017 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/35/15/2017 udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
V/35/16/2017 zawarcia porozumienia z Województwem Opolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Opolskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
V/35/17/2017 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku na terenie województwa śląskiego
V/35/18/2017 przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany sposobu realizacji Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej
V/35/19/2017 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
V/35/20/2017 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2017 roku
V/35/21/2017 zmiany składu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
V/35/22/2017 przyjęcia oświadczenia dotyczącego upamiętnienia 20. rocznicy uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Sesje w 2017 roku

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998  


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638