Czas wygenerowania treści 2018-05-21 03:25:04

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Sesja nr 51 z dnia 23 kwietnia 2018
Nr uchwałyW sprawie
V/51/1/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030
V/51/2/2018 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok
V/51/3/2018 zaciągnięcia kredytów długoterminowych dla Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2018
V/51/4/2018 wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
V/51/5/2018 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy najmu, na czas oznaczony 10 lat, wolnej powierzchni ścian w pomieszczeniach stanowiących pokoje łóżkowe
V/51/6/2018 zmiany uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej (z późniejszymi zmianami)
V/51/7/2018 zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4105 S na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg wojewódzkich
V/51/8/2018 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
V/51/9/2018 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
V/51/10/2018 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego z siedzibą w Toszku
V/51/11/2018 przyjęcia apelu dotyczącego ratowania Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

Sesje w 2018 roku

Wszystkie lata
   2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1999     1998  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713