Czas wygenerowania treści 2017-11-24 12:16:03

Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 227 z dnia 21 listopada 2017
Nr uchwałyW sprawie
2391/227/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”
2392/227/V/2017 przyjęcia projektu załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018" oraz skierowanie go do konsultacji społecznych z powiatami
2393/227/V/2017 Rozstrzygnięcia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017”.
2394/227/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”
2395/227/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”
2396/227/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
2397/227/V/2017 ustalenia kwot środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na 2018 rok
2398/227/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie ROPS do konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrekcji ROPS do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu
2399/227/V/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu pod roboczym tytułem „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice”.
2421/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Motyce (Motyka) – Dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
2422/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Jancie (Janta) – Wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
2423/227/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 218/ZD/2017 z dnia 20.02.2017 roku z Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach
2424/227/V/2017 zmiany uchwały nr 1965 / 219 / V / 2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji 3263 / ZD / 2017 z dnia 17.10.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2425/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2426/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2427/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
2428/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
2434/227/V/2017 aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego
2435/227/V/2017 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej Bystrej Śląskiej przy ul. Szczyrkowskiej, służebnością przesyłu.
2436/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figas – dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego – Geodecie Województwa
2437/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Puzia – zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
2438/227/V/2017 w sprawie: wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
2439/227/V/2017 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — w likwidacji
2440/227/V/2017 w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, przeznaczonej na refundację części kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn.: „Wykonanie bieżącej konserwacji cieku Bielszowickiego w km 2+770-3+359 tj. od ul. Paderewskiego do przepustu kolejowego”.
2441/227/V/2017 zawarcia aneksu nr 1 do umowy z „Wegar” J., K. Węglarz Spółka Jawna dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 936 w miejscowości Wodzisław Śląski
2442/227/V/2017 przystąpienia do zawarcia aneksów do umów dzierżawy pojazdów kolejowych typu 36WEa nr 008, 009 i 010 będących własnością Województwa Śląskiego
2443/227/V/2017 zawarcia umowy z Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Konopiska spowodowanej inwestycją niedrogową
2444/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2445/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2446/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2447/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2448/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2449/227/V/2017 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką nr 789 w miejscowości Koziegłowy.
2450/227/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Włodowice
2454/227/V/2017 przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2455/227/V/2017 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok

Posiedzenia w 2017 roku
Posiedzenie nr 227 z dnia 21 listopada 2017
Posiedzenie nr 226 z dnia 14 listopada 2017
Posiedzenie nr 225 z dnia 7 listopada 2017
Posiedzenie nr 224 z dnia 31 października 2017
Posiedzenie nr 223 z dnia 25 października 2017
Posiedzenie nr 222 z dnia 17 października 2017
Posiedzenie nr 221 z dnia 10 października 2017
Posiedzenie nr 220 z dnia 6 października 2017
Posiedzenie nr 219 z dnia 27 września 2017
Posiedzenie nr 217 z dnia 19 września 2017
Posiedzenie nr 216 z dnia 12 września 2017
Posiedzenie nr 215 z dnia 5 września 2017
Posiedzenie nr 214 z dnia 29 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 213 z dnia 24 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 212 z dnia 22 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 211 z dnia 16 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 210 z dnia 8 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 209 z dnia 4 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 208 z dnia 1 sierpnia 2017
Posiedzenie nr 207 z dnia 25 lipca 2017
Posiedzenie nr 206 z dnia 18 lipca 2017
Posiedzenie nr 205 z dnia 11 lipca 2017
Posiedzenie nr 204 z dnia 4 lipca 2017
Posiedzenie nr 203 z dnia 29 czerwca 2017
Posiedzenie nr 201 z dnia 27 czerwca 2017
Posiedzenie nr 200 z dnia 21 czerwca 2017
Posiedzenie nr 199 z dnia 20 czerwca 2017
Posiedzenie nr 198 z dnia 13 czerwca 2017
Posiedzenie nr 197 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 196 z dnia 31 maja 2017
Posiedzenie nr 195 z dnia 30 maja 2017
Posiedzenie nr 194 z dnia 23 maja 2017
Posiedzenie nr 193 z dnia 16 maja 2017
Posiedzenie nr 192 z dnia 11 maja 2017
Posiedzenie nr 191 z dnia 9 maja 2017
Posiedzenie nr 190 z dnia 5 maja 2017
Posiedzenie nr 189 z dnia 25 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 188 z dnia 20 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 187 z dnia 19 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 186 z dnia 11 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 184 z dnia 4 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 183 z dnia 3 kwietnia 2017
Posiedzenie nr 182 z dnia 30 marca 2017
Posiedzenie nr 181 z dnia 28 marca 2017
Posiedzenie nr 180 z dnia 21 marca 2017
Posiedzenie nr 179 z dnia 20 marca 2017
Posiedzenie nr 178 z dnia 17 marca 2017
Posiedzenie nr 177 z dnia 15 marca 2017
Posiedzenie nr 176 z dnia 7 marca 2017
Posiedzenie nr 175 z dnia 1 marca 2017
Posiedzenie nr 174 z dnia 27 lutego 2017
Posiedzenie nr 173 z dnia 23 lutego 2017
Posiedzenie nr 172 z dnia 21 lutego 2017
Posiedzenie nr 171 z dnia 14 lutego 2017
Posiedzenie nr 170 z dnia 7 lutego 2017
Posiedzenie nr 169 z dnia 31 stycznia 2017
Posiedzenie nr 168 z dnia 23 stycznia 2017
Posiedzenie nr 167 z dnia 6 czerwca 2017
Posiedzenie nr 166 z dnia 13 stycznia 2017
Posiedzenie nr 165 z dnia 12 stycznia 2017
Posiedzenie nr 164 z dnia 10 stycznia 2017
Posiedzenie nr 163 z dnia 3 stycznia 2017

Wszystkie lata
   2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713