Czas wygenerowania treści 2018-04-19 19:02:01

Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 253 z dnia 17 kwietnia 2018
Nr uchwałyW sprawie
855/253/V/2018 wyznaczenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do składu Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
873/253/V/2018 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka (adres: ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2, 42 700 Lubliniec, NIP: 5751827180, REGON: 240363900), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0431/15-00 z dnia 10 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem.
875/253/V/2018 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami
883/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
884/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
885/253/V/2018 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
886/253/V/2018 odmowy wyrażenia zgody na cesję wierzytelności przedsiębiorstwa „Natalia” S.C. Bogusława Poloczek, Ryszard Poloczek względem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
892/253/V/2018 przyjęcia od „Jelonek” Jerzy Fryda Spółka Jawna darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych związanych z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 939 w miejscowości Strumień
893/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
894/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
895/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
896/253/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
897/253/V/2018 wyrażenia zgody na przekazanie Programów prac urządzeniowo-rolnych
898/253/V/2018 przekazania do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów opracowanych w ramach programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych
899/253/V/2018 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach, na czas oznaczony 3 lat.
900/253/V/2018 udzielenia bonifikaty od cen nieruchomości położonych w Kłobucku przy ul. Żółkiewskiego nr 24 i nr 26 sprzedawanych bezprzetargowo na rzecz ich najemców, stanowiących własność Województwa Śląskiego.
910/253/V/2018 akceptacji sprawozdań z wykonania zadań publicznych Województwa Śląskiego realizowanych przez Wydział Dialogu w 2017 roku.

Posiedzenia w 2018 roku

Wszystkie lata
   2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713