Czas wygenerowania treści 2018-01-18 16:58:17

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 237 z dnia 16 stycznia 2018
Nr uchwałyW sprawie
52/237/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0184/17-002 złożonego przez Izabelę Zielasko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Potok w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
58/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01BB/17-002 złożonego przez INSPIRATION POINT SPÓŁKA AKCYJNA w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
61/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-00E2/16-002 złożonego przez G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski Sp. Jawna z siedzibą w Knurowie w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
63/237/V/2018 zmiany Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
66/237/V/2018 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
67/237/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17
68/237/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX, Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
77/237/V/2018 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg wojewódzkich.
78/237/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Sikorskiemu – wójtowi Gminy Hażlach reprezentującemu Gminę Hażlach z siedzibą w Hażlachu przy ul. Głównej 57
79/237/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu – dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
80/237/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
81/237/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
82/237/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
83/237/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Aleksandrowi Nowrotowi – kierownikowi referatu ds. wsparcia obszarów rybackich w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
84/237/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Rachwał – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Posiedzenia w 2018 roku

Wszystkie lata
   2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713