Czas wygenerowania treści 2015-07-04 07:00:35

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2015-07-08 12:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2015-06-30 12:44:10
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2015-07-08 13:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2015-07-03 14:53:03
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2015-07-06 12:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2015-06-22 14:15:42
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2015-07-30 12:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2015-06-19 15:19:07
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg ograniczony na
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2015-07-20 13:00:00
Data publikacji ogłoszenia: 2015-06-17 15:15:18
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2015-07-10 13:00:00
Data publikacji ogłoszenia: 2015-07-03 14:41:44

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638