Czas wygenerowania treści 2014-09-03 01:39:08

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2014-09-09 12:00:00
Data publikacji ogłoszenia: 2014-08-29 13:11:25
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg ograniczony na
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2014-09-09 11:00:00
Data publikacji ogłoszenia: 2014-08-29 13:15:27
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2014-09-05 11:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2014-08-28 12:24:35
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2014-09-03 11:15:00
Data publikacji ogłoszenia: 2014-08-26 09:47:55
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2014-10-06 11:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2014-08-25 12:47:19
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2014-09-25 13:00:00
Data publikacji ogłoszenia: 2014-08-18 12:59:14
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2014-09-11 13:00:00
Data publikacji ogłoszenia: 2014-08-01 13:54:36
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2014-09-15 11:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2014-09-02 10:18:33

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638