Czas wygenerowania treści 2016-05-04 06:04:57

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2016-05-27 12:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2016-04-15 16:15:04
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2016-05-30 12:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2016-04-25 13:17:42
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza konkurs na
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2016-05-10 15:00:00
Data publikacji ogłoszenia: 2016-04-13 14:02:31
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2016-05-30 13:00:00
Data publikacji ogłoszenia: 2016-04-18 12:46:28
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Ogłasza przetarg nieograniczony na
Data otwarcia ofert: 2016-05-24 12:30:00
Data publikacji ogłoszenia: 2016-04-12 12:35:12

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638