Czas wygenerowania treści 2018-05-21 03:06:35

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Dialog techniczny
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na
Termin zgłoszenia do dialogu: 2018-05-23 13:00:00
Zgłoszenia do dialogu należy przesyłać na adres: Zgłoszenia można składać: a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pok.164, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestycje@slaskie.pl
Data publikacji informacji: 2018-05-17 11:21:16

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713