Czas wygenerowania treści 2017-01-17 18:09:59

Strona główna / Sejmik Województwa V kadencji 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 16 stycznia 2017
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

  Posiedzenie Komisji celem zaopiniowania projektu uchwały Druk V/493 oraz projektów protokołów nr 19 i 21 z dnia 23.06.16 oraz 19.10.16

Foyer Sali Sejmu Śląskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Wojtczyk 05-01-2017 10:56:37
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wojtczyk 05-01-2017 10:57:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 16 stycznia 2017
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk V/493).
 3. Sprawy różne.

Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Wojtczyk 05-01-2017 09:09:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 stycznia 2017
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach umowy najmu części kotłowni na czas oznaczony 10 lat oraz umowy najmu części dachu i części pomieszczenia maszynowni dźwigów na czas oznaczony do 31 grudnia 2024 roku oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk V/493).
 3. Założenia do zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Wojtczyk 05-01-2017 14:25:59
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wojtczyk 05-01-2017 14:27:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 11 stycznia 2017
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Stan wydatkowania środków finansowych w województwie śląskim na rozwój obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 3. Propozycje tematów do planu pracy Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich w 2017 roku.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Wojtczyk 05-01-2017 14:29:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 stycznia 2017
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Stadion Śląski Sp. z o.o. - omówienie aktualnego stanu prac na obiekcie.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46

Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Wojtczyk 04-01-2017 07:34:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638