Czas wygenerowania treści 2018-03-18 06:47:34

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 16 marca 2018
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Projekt Planetarium – Śląski Park Nauki, wystąpienie Pana Lecha Motyki dyrektora Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku druki V/746, 751, 752, 757.
 4. Przyjęcia protokołów nr 27 i 28.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 09-03-2018 12:25:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2018
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Perspektywy rozwojowe transportu kolejowego w województwie śląskim oraz spółki Koleje Śląskie.
 3. Przyjęcie protokołów nr 29 i 30.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na L sesję Sejmiku: druki V/745 i 750.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 09-03-2018 12:21:07
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 09-03-2018 12:21:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2018
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Polityka prorodzinna województwa śląskiego z uwzględnieniem sytuacji demograficznej.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 06-03-2018 11:38:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 marca 2018
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 09-03-2018 10:13:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 marca 2018
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa o godz. 10.00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 na terenie województwa śląskiego.
 4. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich na 2018 rok.
 5. Sprawy różne.

Trutowisko Katowice Murcki na Polanie Hamerla

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 06-03-2018 11:48:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 marca 2018
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 7.02.2018 r.
 3. Sprawozdanie z prac Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za rok 2017.
 4. Oceny oddziaływania przedsięwzięć i inwestycji na środowisko i ich rola w kształtowaniu polityki ekologicznej w województwie.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 09-03-2018 10:22:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 marca 2018
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaprezentowanie przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich 2018, która odbędzie się w województwie śląskim (wystąpienie Pana Krzysztofa Koniusza – Prezesa Śląskiej Federacji Sportu).
 3. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji w roku 2017.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Motyka 09-03-2018 11:19:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 1 marca 2018
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Wyznaczenie członka Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji do prac w komisji oceniającej oferty na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 3. Omówienie kwestii poszerzenia inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego o nowe propozycje.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 01-03-2018 08:56:33
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 01-03-2018 08:57:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 28 lutego 2018
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Współpraca z Obwodem Żytomierskim / Projekty realizowane we współpracy ze Związkiem Polaków w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 20.11.2017 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r.
 5. Przyjęcie Planu pracy komisji na 2018 rok.
 6. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 26-02-2018 10:37:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 lutego 2018
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Poniedziałek o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały druk V/740.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

foyer sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Motyka 02-02-2018 10:58:33
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Motyka 02-02-2018 10:59:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713