Czas wygenerowania treści 2018-02-19 17:05:18

Informacja o wyborze oferty.
Załącznik do Uchwały nr 292/241/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.02.2018 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały 293/241/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.02.2018 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały 293/241/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.02.2018 r.
(projekt) Uchwały Sejmiku Wojewódziwa Śląskiego w sprawiec przyjęcia załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018"
(projekt) Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 126.109.640 zł przyjętego w uchwale budżetowej na 2018 rok Województwa Śląskiego
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Śląskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Załącznik do uchwały nr 183/239/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713