Czas wygenerowania treści 2017-03-24 18:56:33

Strona główna / Sprawy w Urzędzie / Spis procedur / Planowanie przestrzenne
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Organizacja konkursu pt."Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego"
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638