Czas wygenerowania treści 2017-12-17 20:30:51

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Ochrona środowiska
Baterie i akumulatory
Egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej
Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania
Opłata za wprowadzanie substancji zubożających warstwę ozonową
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Pozwolenie wodnoprawne
Przeniesienie koncesji geologicznej na rzecz innego podmiotu
Sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713