Czas wygenerowania treści 2017-02-20 09:48:35

Strona główna / Sprawy w Urzędzie / Spis procedur / Ochrona środowiska
Baterie i akumulatory
Egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami
Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Pozwolenie wodnoprawne
Przeniesienie koncesji geologicznej na rzecz innego podmiotu
Sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji
Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
Stwierdzenie nadpłaty w opłatach za korzystanie ze środowiska.
Udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638