Czas wygenerowania treści 2018-05-25 01:37:28

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Spis procedur / Rolnictwo i rybactwo
Program małej retencji dla Województwa Śląskiego - aktualizacja 2016 r.
Procedura urzędowa w zakresie pozyskania środków budżetowych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
procedura ws uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii
Inne kompetencje samorządu województwa w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym
Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej.
Udzielanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym.
Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych dla ryb
Ustanawianie obrębów hodowalnych dla ryb


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713