Czas wygenerowania treści 2017-03-30 16:31:14

Strona główna / Sprawy w Urzędzie / Spis procedur / Rolnictwo i rybactwo
Program małej retencji dla Województwa Śląskiego - aktualizacja 2016 r.
Procedura urzędowa w zakresie pozyskania środków budżetowych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
procedura ws uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii
Inne kompetencje samorządu województwa w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym
Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej.
Udzielanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym.
Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych dla ryb
Ustanawianie obrębów hodowalnych dla ryb


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638