Czas wygenerowania treści 2017-03-30 16:35:13

Strona główna / Sprawy w Urzędzie / Spis procedur / Turystyka
Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego
Przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich
Wpis do rejestru organizatorów szkoleń przewodników górskich oraz zmiany dokonywane w tym wpisie
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Zaszeregowanie obiektów hotelarskich.


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638