Czas wygenerowania treści 2017-06-23 10:33:35

Umowa nr 2250/FR/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. pomoc publiczna AD HOC

Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1):
WYKAZY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ ZAMIESZCZANE SĄ NA PODSTAWIE ART. 37 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W INFORMACJACH ROCZNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADCE:

Finanse Województwa / Gospodarka finansowa / Informacje na podstawie art. 37 ufp
Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w 2011 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w 2011 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 567.601.143,10 zł
Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w IV kwartale 2010 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w IV kwartale 2010 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 163.556.059,21 zł
Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w III kwartale 2010 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w III kwartale 2010 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 65.662.902,64 zł
Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w II kwartale 2010 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w II kwartale 2010 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 119.158.955,41 zł
Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w I kwartale 2010 roku (dane z systemu SHRIMP)

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w I kwartale 2010 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 71.713.934,84 zł
Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w IV kwartale 2009 roku.

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w IV kwartale 2009 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 128.458.786,76 zł.
Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w III kwartale 2009 roku.

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w III kwartale 2009 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 100.558.231,04 zł.
Pomoc publiczna udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego w II kwartale 2009 roku

Łączna wartość pomocy publicznej brutto udzielonej w II kwartale 2009 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) wyniosła: 43.455.715 zł.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713