Czas wygenerowania treści 2017-03-26 14:52:12

Strona główna / Finanse Województwa / Wieloletnia prognoza finansowa
o uzgodnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopalin ze złoża węgla Byczyna na terenie miasta Jaworzno"

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopalin ze złoża węgla Byczyna na terenie miasta Jaworzno"

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)
odmowa uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopalin ze złoża węgla Byczyna na terenie miasta Jaworzno"

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220 kV Byczyna o rozdzielnię 400 kV, przy ul. Rapackiego w Jaworznie”

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych i placów składowych na zakład demontażu pojazdów i punkt skupu złomu” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łaskowej 140

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji związanej z budową południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej Nr 78.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polder przepływowy) w m. Krzanowice”

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638