Czas wygenerowania treści 2017-01-17 18:08:59

Wydział Organizacyjny (OR)

WYNIK DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na naprawę urządzeń drukujących dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46
Wydział Organizacyjny (OR)

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na wykonanie usługi pn. Świadczenie usługi stałego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w: • Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, • Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23, • Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wydział Organizacyjny (OR)

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na wykonanie usługi pn. Świadczenie usługi stałego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w: • Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, • Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23, • Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.
Wydział Organizacyjny (OR)

WYNIK DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczący zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro na wykonanie usługi pn. naprawa urządzeń drukujących dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.
Wydział Organizacyjny (OR)

Wynik dla zapytania ofertowego z dnia 27 września 2016 r. – konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych MFP z wyceną naprawy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
Wydział Organizacyjny (OR)

Wynik dla zapytania ofertowego dotyczący zapytania ofertowego z dnia 20 września 2016 r. – Dostawa kabla sieciowego UTP dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” Uprzejmie informujemy, że 20 września 2016 roku uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków złożonych w konkursie.


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638