Czas wygenerowania treści 2017-07-22 00:33:46

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2350/OS/2017 z 11 lipca 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.67.2017, pismo Nr OS-WS.KW-400/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2381/OS/2017 z 10 lipca 2017 r. znak: OS-WS.7322.70.2017), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji „Gazociąg Kędzierzyn - Koźle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową, (gazociąg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi)”.
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)

EGZAMIN DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Rozstrzygnięcie III naboru w konkursie dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”


Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca 2017 roku uchwałą nr 1238/199/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął III nabór w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.


Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków złożonych w III naborze konkursu.

Wydział Organizacyjny (OR)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wymienionych poniżej używanych kotłów węglowych, znajdujących się w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Tarnowskich Górach.
Wydział Organizacyjny (OR)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wymienionych poniżej używanych składników mienia ruchomego, znajdujących się na terenie nieruchomości w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Ogłoszenie konsultacji projektu Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713