Czas wygenerowania treści 2017-12-18 11:58:26

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Małe Granty
oferta pn. Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych
Zadanie publiczne - Praktyka stażowa w GSE Essen przygotowująca do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi
Oferta zadania publicznego- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, "Mapa - reagujemy przeciwko przemocy"
Oferta Realizacji Zadania Publicznego: Promocja i Zadania Wolontariatu
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Matematyka migawką uchwycona" Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Edukacja w zmieniającym się świecie" Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "IV Korekcyjna Olimpiada Kocykowa dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno - Wychowawczych" Stowarzyszenia dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne Architektour"
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Interwencja kryzysowa dla specjalistów" Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „XXVI koncert Serce za Serce” Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z Zabrza.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713