Czas wygenerowania treści 2018-01-18 16:58:51

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Petycje / Informacja roczna
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla maksymalnie 56 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu Instrumentów finansowych w kontekście podniesienia efektywności wykonywanej pracy przez pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r.

art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.

art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713