Czas wygenerowania treści 2017-03-30 16:27:07

Strona główna / Finanse Województwa / Gospodarka finansowa / Informacje na podstawie art. 34 ufp / Informacje ROCZNE
Informacja roczna Wydziału Terenów Wiejskich za 2016 rok
Informacja Wydziału Edukacji i Nauki dotycząca dotacji udzielonych w 2016 roku
Informacja z wykonania budżetu roczna Wydział Inwestycji 2016 rok
Udzielone dotacje w 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Informacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami za 2015 rok
Informacja Wydziały Terenów Wiejskich za rok 2015
Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego za 2015 rok.
Informacja Wydziału Inwestycji za 2014 r.
Informacja Wydziału Terenów Wiejskich za rok 2014
Informacja na temat dotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego za 2014 rok


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638