Czas wygenerowania treści 2017-05-27 12:00:37

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2014
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2893/OS/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Zawiercia” zlokalizowanej pod adresem: ul. Podmiejska w Zawierciu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2898/OS/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 4513/OS/2010 z dnia 25 października 2010 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego naprowadzenie instalacji „Kwatera nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipie Śląskie, gmina Pawonków”.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2848/OS/2014 z dnia 23.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego Kombinatowi Koksochemicznemu „Zabrze" S.A. z siedzibą w Zabrzu, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2565/OS/2008 z dnia 25 września 2008 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2010 r., Nr 4266/OS/2010, z dnia 8 lutego 2012 r., Nr 304/OS/2012, z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 212/OS/2013, z dnia 27 maja 2014 r., Nr 1034/OS/2014 oraz decyzją z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2391/OS/2014 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr 2570/OS/2013), dla instalacji w przemyśle mineralnym - piece koksownicze zlokalizowane w Koksowni „Radlin” w Radlinie, ul. Hutnicza 1 - eksploatowanej obecnie przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2849/OS/2014 z dnia 23.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego Kombinatowi Koksochemicznemu „Zabrze" S.A. z siedzibą w Zabrzu, decyzją z dnia 10 marca 2006 r. o znaku: ŚR-III/P/6618/PZ/78/8/06, zmienionej decyzjami Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2006 r., o znaku ŚR- III/P/6618/PZ/78/8/06/zm/l/06 oraz z dnia 20 września 2007 r. o znaku ŚR- III/P/6618/PZ/78/8/06/zm/2/07 a także decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 201 lr., Nr 2497/OS/2011, z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3524/OS/2012 oraz z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2392/OS/2014 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2013 r.. Nr 2572/OS/2013, dla instalacji w przemyśle mineralnym - piece koksownicze, zlokalizowanej w Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12 - eksploatowanej obecnie przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2678/OS/2014 z dnia 10.12.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację do odlewania metali żelaznych, udzielonego firmie FMC MIKODA Witold Mikoda z siedzibą w Częstochowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2014 r., Nr 374/OS/2014.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2509/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach decyzją Marszałka Województwa Śląskiego dnia 21 maja 2014 roku. Nr 985/OS/2014, na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Tychach przy ul. Serdecznej 100, eksploatowanej obecnie przez Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2636/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/88/14/05/06 z dnia 30 czerwca 2006r. udzielającej EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku (zmienioną decyzjami Marszalka Województwa Śląskiego: nr 1715/OS/2008 z 8 lipca 2008r„ nr 2552/OS/2009 z 31 lipca 2009r., nr 4082/OS/2010 z 28 września 2010r„ nr 3839/OS/2011 z 28 grudnia 2011r„ nr 205/OS/2013 z 21 stycznia 2013r., nr 1254/OS/2014 z 30 czerwca 2014r. oraz postanowieniem Marszalka Województwa Śląskiego nr 51/OS/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2649/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1091/OS/2014 z dnia 4 czerwca 2014r., udzielającą Fortum Zabrze S.A. pozwolenia zintegrowanego dla dwóch instalacji IPPC energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowniach I i II zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wolności 416.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2649/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1091/OS/2014 z dnia 4 czerwca 2014r., udzielającą Fortum Zabrze S.A. pozwolenia zintegrowanego dla dwóch instalacji IPPC energetycznego spalania paliw w Elektrociepłowniach I i II zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wolności 416.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2650/OS/2014 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia na wniosek prowadzącego instalację IPPC, pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie działającej pod nazwą: Elżbieta i Leszek Tajer ul. Młyńska 31, Siemonia (Regon: 271100674-00025), decyzją Marszalka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. Nr 3135/OS/2008, dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w Wojkowicach Kościelnych gm. Siewierz.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713