Czas wygenerowania treści 2017-09-23 20:05:13

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2017
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3013/OS/2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Brembo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 13 z dnia 2 marca 2017 r. (data wpływu: 8 marca 2017 r.) o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego, znak: ŚR-V-6618/PZ/6/11/07 z dnia 31 października 2007 r. (zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2659/OS/2008 z dnia 23 października 2008 r., nr 2688/OS/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., nr 3278/OS/2011 z dnia 7 listopada 2011 r., nr 2296/OS/2014 r. z dnia 12 listopada 2014 r., nr 3217/OS/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.) dla instalacji do cynkowania zacisków hamulcowych, zlokalizowanej na terenie zakładu Brembo Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, ul. Dekabrystów 6.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3135/OS/2017 z dnia 15.9.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/65/12/05 z dnia 28 czerwca 2005r. ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Produkcji Granulatów i Kruszyw z Unieszkodliwianiem Odpadów wg Technologii Geodur zlokalizowanej w Bytomiu Szombierkach przy ulicy Zabrzańskiej 7.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2993/OS/2017 z dnia 06.09.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 maja 2008 r. nr 1094/OS/2008 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 1217/OS/2009, z dnia 12 marca 2012 r. nr 529/OS/2012, z dnia 26 listopada 2014 r. nr 2492/OS/2014 oraz decyzją z dnia 12 września 2016 r. nr 2143/OS/2016) udzielającej MetalCo Sp. z o.o. w Katowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali, zlokalizowanej w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 117, eksploatowanej obecnie przez MetalCo International Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 117.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2721/OS/2017 z dnia 17.08.2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2007 r., znak: ŚR-IV-6618/10/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 981/OS/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., nr 2108/OS/2014 z dnia 20 października 2014 r. oraz nr 2546/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu stopu miedzi - Odlewnia stopów miedzi na terenie Zakładu Walcowni Taśm, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach, eksploatowanej przez Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2756/OS/2017 z dnia 16.8.2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego w postępowaniu kompensacyjnym Spółce Fortum Silesia S.A, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416 dla instalacji spalania paliw kotła fluidalnego o mocy 225 MWt, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Wolności 416.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2459/OS/2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2565/OS/2008 z dnia 25 września 2008 r., (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2010 r., Nr 4266/OS/2010, z dnia 8 lutego 2012 r„ Nr 304/OS/2012, z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 212/OS/2013 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr 2570/OS/2013), oraz zmienioną decyzją z dnia 27 maja 2014 r., Nr 1034/OS/2014, z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2391/OS/2014, z dnia 23 grudnia 2014 r., Nr 2848/OS/2014 oraz z dnia 9 stycznia 2017 r. Nr 44/OS/2017), dla instalacji do produkcji koksu zlokalizowanej w Koksowni Radlin w Radlinie, ul. Hutnicza 1, dla której prowadzącym instalację jest: JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (Regon: 278093210, NIP: 629-22-56-576).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2469/OS/2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 marca 2007 r. o znaku: ŚR-III-6618/PZ/133/10/07, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 lutego 2010 r., Nr 574/OS/2010, z dnia 21 maja 2010 r., Nr 1970/OS/2010, z dnia 4 lipca 2012 r., Nr 1793/OS/2012, z dnia 8 lutego 2013 r., Nr 400/OS/2013, z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2393/OS/2014, oraz z dnia 23 stycznia 2015 r., Nr 133/OS/2015, dla instalacji Koksowni Przyjaźń, wraz z instalacjami powiązanymi technologicznie,zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1, dla których prowadzącym instalację jest: JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2443/OS/2017 z dnia 20.07.2017r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. o znaku: ŚR- 11l/P/6618/PZ/100/7/06, zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2006 r. o znaku ŚR- 11l/P/6618/PZ/100/7/06/zm/1 /06 a także decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 września 2011 r,, Nr 2900/OS/2011, z dnia 18 grudnia 2012 r„ Nr 3518/OS/2012 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr 2571/OS/2013) oraz z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2390/OS/2014 i z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr 1272/OS/2017, dla instalacji do produkcji koksu zlokalizowanej w Koksowni Jadwiga w Zabrzu przy ul. Zamkowej 9, dla której prowadzącym instalację jest: JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (Regon: 278093210, NIP: 629-22-56-576)
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2427/OS/2017 z dnia 19.07.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2006 r. znak ŚR.III./6618/PZ/54/12/04/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 908/OS/2009 z dnia 25 marca 2009 r., Nr 2547/OS/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r„ Nr 3653/OS/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr 764/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r„ Nr 1293/OS/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r„ Nr 2122/OS/2014 z dnia 27 października 2014 r., Nr 2229/OS/2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr 585/OS/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., Nr 1448/OS/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r., Nr 2300/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 799/OS/2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr 734/OS/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 92, eksploatowanej przez TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2441/OS/2017 z dnia 19.7.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2006 r. znak ŚR-111-6618/PZ/104/11/06 (zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. znak ŚR/IV/6618/61/1/07 oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. nr 5533/OS/2010, z dnia 19 stycznia 2012 r. nr 118/OS/2012 i z dnia 20 listopada 2014 r. nr 2709/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni zlokalizowanej w Bielsku-Białej, eksploatowanej przez Electropoli Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Anonimizacji w zakresie danych osobowych i teleadresowych dokonał, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Adrian Patucha - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713