Czas wygenerowania treści 2017-11-23 17:37:29

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2017
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3811/OS/2017 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie wniosku złożonego przez OPEL MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O w Gliwicach o zmianę decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2420/OS/2016 z dnia 18 października 2016r. udzielającej, w formie tekstu jednolitego decyzji Wojewody Śląskiego, znak: ŚR.III/6618/PZ/114/6/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. (ze zm.) pozwolenia zintegrowanego General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. dla instalacji IPPC - Lakiernia zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Adama Opla 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3643/OS/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wniosku spółki Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Agnieszkę Kozerę, o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1008/OS/2016 z dnia 31 maja 2016 r., dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199G, eksploatowanej przez Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199 G (Regon: 242609305, NIP: 631-26-37-785).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3505/OS/2017 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie wniosku Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie z dnia 5 czerwca 2017 r. o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2728/OS/2008 z dnia 29 października 2008 r., dla instalacji pn.: kwatera nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 (z późn. zm.).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3341/OS/2017 z dnia 02.10.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2007 r. o znaku ŚR-ll-6618/29/06/4/07 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. nr 194/OS/2010, z dnia 20 maja 2011 r. nr 1467/OS/2011, z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr 2169/OS/2012, z dnia 27 listopada 2014 r. nr 2493/OS/2014, z dnia 26 września 2016 r. nr 2319/OS/2016 oraz z dnia 16 marca 2017 r. nr 876/OS/2017) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” zlokalizowanej w Bytomiu, eksploatowanej przez SG Synergia Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pszczynie (Regon: 146903306, NIP: 5252566554).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3310/OS/2017 z dnia 29.9.2017 r. w sprawie zmiany w postępowaniu kompensacyjnym decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2011 r. nr 3625/OS/2011 (zmienionej decyzjami z dnia 17 lipca 2012 r. nr 1976/OS/2012 oraz z dnia 19 listopada 2014 r. nr 2308/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego Spółce BREMBO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 13, dla instalacji do odlewania metali żelaznych o łącznej zdolności produkcyjnej 680 ton wytopu na dobę oraz instalacji powiązanych technologicznie z instalacjami do odlewania metali żelaznych, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 13.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3154/OS/2017 z dnia 18.9.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III- 6618/PZ/52/05/7/07 z dnia 20 września 2007 r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 listopada 2014 r. nr 2596/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Stalowni zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 47, eksploatowanej obecnie przez Cognor S.A. z siedzibą w Poraju przy ul. Zielonej 26 Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach (Regon: 012859760; NIP: 118-12-34-296).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3135/OS/2017 z dnia 15.9.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/65/12/05 z dnia 28 czerwca 2005r. ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Produkcji Granulatów i Kruszyw z Unieszkodliwianiem Odpadów wg Technologii Geodur zlokalizowanej w Bytomiu Szombierkach przy ulicy Zabrzańskiej 7.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3013/OS/2017 z dnia 08.09.2017 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Brembo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 13 z dnia 2 marca 2017 r. (data wpływu: 8 marca 2017 r.) o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego, znak: ŚR-V-6618/PZ/6/11/07 z dnia 31 października 2007 r. (zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2659/OS/2008 z dnia 23 października 2008 r., nr 2688/OS/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., nr 3278/OS/2011 z dnia 7 listopada 2011 r., nr 2296/OS/2014 r. z dnia 12 listopada 2014 r., nr 3217/OS/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.) dla instalacji do cynkowania zacisków hamulcowych, zlokalizowanej na terenie zakładu Brembo Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, ul. Dekabrystów 6.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2993/OS/2017 z dnia 06.09.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 maja 2008 r. nr 1094/OS/2008 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 1217/OS/2009, z dnia 12 marca 2012 r. nr 529/OS/2012, z dnia 26 listopada 2014 r. nr 2492/OS/2014 oraz decyzją z dnia 12 września 2016 r. nr 2143/OS/2016) udzielającej MetalCo Sp. z o.o. w Katowicach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali, zlokalizowanej w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 117, eksploatowanej obecnie przez MetalCo International Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 117.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2721/OS/2017 z dnia 17.08.2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2007 r., znak: ŚR-IV-6618/10/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 981/OS/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., nr 2108/OS/2014 z dnia 20 października 2014 r. oraz nr 2546/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu stopu miedzi - Odlewnia stopów miedzi na terenie Zakładu Walcowni Taśm, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach, eksploatowanej przez Walcownię Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713