Czas wygenerowania treści 2017-05-27 12:00:34

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2017
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1443/OS/2017 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Śląskiego z dnia z dnia 12 października 2007r. znak ŚR-lll-6618/13834/8/06 (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 grudnia 2014r. nr 2798/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk drobiu, zlokalizowanej w Krzanowicach przy ul. Samborskiej 1 , prowadzonej przez: Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Krzanowicach w Krzanowicach przy ul. Samborskiej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1294/OS/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego 2007 r. znak: ŚR-lll-6618/PZ/113/06/6/07 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2008 r. nr 2141/OS/2008 oraz z dnia 24 listopada 2014 r. nr 2700/OS/2014) udzielającej Zakładowi Walcowniczemu - Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę, zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Okólnej 10, eksploatowanej obecnie przez Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu z siedzibą w Poraju przy ul. Zielonej 26.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1272/OS/2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. o znaku: ŚR- lll/P/661 8/PZ/100/7/06, zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2006 r. o znaku ŚR-lll/P/6618/PZ/100/7/06/ zm/1/06 a także decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 września 2011 r., Nr 2900/OS/2011, z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3518/OS/2012 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr 2571/OS/2013) oraz z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2390/OS/2014, dla Instalacji do produkcji koksu zlokalizowanej w Koksowni Jadwiga w Zabrzu przy ul. Zamkowej 9, dla której prowadzącym instalację jest: JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1257/OS/2017 z dnia 21.04.2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego w postępowaniu kompensacyjnym Spółce JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1 dla instalacji spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt (Elektrociepłownia Radlin), zlokalizowanej na terenie Koksowni Radlin przy ul. Hutniczej 1 w Radlinie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1190/OS/2017 z dnia 14.04.2017 r. w sprawie ograniczenia warunków pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. znak: ŚR- 111-6618/PZ/151/18/7 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 lipca 2008 r. Nr 1985/OS/2008, z dnia 25 stycznia 2010 r. Nr 245/OS/2010, z dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 2229/OS/2010, z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 3302/OS/2010, z dnia 6 lipca 2011 r. Nr 1985/OS/2011, z dnia 5 kwietnia 2012 r. Nr 793/OS/2012, z dnia 16 listopada 2012 r. Nr 3180/OS/2012, z dnia 30 lipca 2014 r. Nr 1458/OS/2014, z dnia 3 listopada 2014 r. Nr 2199/OS/2014, z dnia 4 grudnia 2014 r. Nr 2714/OS/2014, z dnia 25 lipca 2015 r. Nr 1374/OS/2015, z dnia 15 kwietnia 2016 r. Nr 690/OS/2016 oraz z dnia 22 września 2016 r. Nr 2267/OS/2016), dla instalacji do spiekania rud metali, pierwotnego wytopu surówki żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę; wtórnego wytopu surówki żelaza, w tym do ciągłego odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę; obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg stali surowej na godzinę; produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę; instalacji do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki żużlu i popiołów; instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1191/OS/2017 z dnia 14.04.2017 r. w sprawie wniosku o zmianę decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2007r. znak ŚR-lll-6618/PZ/1478/21/06 (zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2007r. znak ŚR-lll- 661 8/PZ/147/21 /07, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 31 marca 2010 r. nr 1162/OS/2010, z dnia 7 czerwca 2011 r. nr 1684/OS/2011, z dnia 26 listopada 2014r. nr 2587/OS/2014, z dnia 13 maja 2015r. nr 850/OS/2015) udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji saletry potasowej i wapniowej zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 eksploatowanej przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1231/OS/2017 z dnia 14.04.2017 r. w sprawie zmiany decyzji nr 861/OS/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2014r., nr sprawy: OS.PZ.7222.00077.2013, nr pisma: OS-PZ.KW-00247/14 ze zm. udzielającej Spółce Orzeł Biały S.A. w Piekarach Śląskich pozwolenia zintegrowanego dla 3 instalacji Orzeł Biały S.A. zlokalizowanych na trenie Zakładu w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 24 (instalacji wytopu ołowiu surowego, instalacji produkcji ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu oraz instalacji przerobu złomu akumulatorowego będącej realizacją III etapu inwestycji „Budowa Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Modelowania i Optymalizacji Procesów Technologicznych Metali Nieżelaznych.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1110/OS/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2009 r. nr 643/OS/2009 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. nr 1555/OS/2010, z dnia 28 marca 2011 r. nr 923/OS/2011, z dnia 11 lipca 2011 r. nr 2027/OS/2011, z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 51/OS/2014 oraz z dnia 2 grudnia 2014 r. nr 2721/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji kształtek poliuretanowych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Serdecznej 40, eksploatowanej przez Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 930/OS/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie wniosku Spółki Starol Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie z dnia 31 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 lutego 2017 r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 866/OS/2009 z dnia 11 marca 2010 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1488/OS/2011 z dnia 23 maja 2011 r., nr 791/OS/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., nr 185/Os/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r., nr 2526/OS/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., nr 2593/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.) dla instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej 29.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 904/OS/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1848/OS/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r., (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2769/OS/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny, zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15, eksploatowanej obecnie przez Spółkę Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713