Czas wygenerowania treści 2017-07-23 04:57:18

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2017
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2427/OS/2017 z dnia 19.07.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2006 r. znak ŚR.III./6618/PZ/54/12/04/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 908/OS/2009 z dnia 25 marca 2009 r., Nr 2547/OS/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r„ Nr 3653/OS/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr 764/OS/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r„ Nr 1293/OS/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r„ Nr 2122/OS/2014 z dnia 27 października 2014 r., Nr 2229/OS/2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr 585/OS/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r., Nr 1448/OS/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r., Nr 2300/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 799/OS/2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr 734/OS/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 92, eksploatowanej przez TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2428/OS/2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3561/OS/2011 z dnia 1 grudnia 2011r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2016/OS/2012 z dnia 20 lipca 2012 r., decyzją Nr 2457/OS/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., decyzją Nr 2301/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., oraz decyzją Nr 832/OS/2017 z dnia 15 marca 2017 r.), dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej na terenie zakładu TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 30,dla której prowadzącym instalację jest: TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1968/OS/2017 z dnia 9.06.2017 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. znak ŚR-lll/6618/PZ/32/12/04/05 (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2007 r., znak ŚR- V.6618/PZ/1/15/06/07, a następnie zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 23 lipca 2008 r. Nr 1959/OS/2008, z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr 326/OS/2010, z dnia 15 kwietnia 2010 r., Nr 1355/OS/2010, z dnia 14 marca 2012 r„ Nr 558/OS/2012, z dnia 7 listopada 2014 r. Nr 2289/OS/2014, z dnia 26 listopada 2014 r. Nr 2584/OS/2014, oraz z dnia 12 maja 2016 r., Nr 748/OS/2016 (sprostowaną postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 r. Nr 503/OS/2016), dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych wraz z instalacjami powiązanymi technologicznie, zlokalizowanej w Rudnikach przy ul. Mstowskiej 10, eksploatowanej przez Cemex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Zakład Cementownia Rudniki w Rudnikach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1931/OS/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie wniosku Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie z dnia 6 marca 2017 r. o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1381/OS/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. dla instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1944/OS/2017 z dnia 8.06.2017 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2426/OS/2008 z dnia 5 września 2008 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2310/OS/2010 z dnia 11 lipca 2008 r., nr 2658/OS/2011 z dnia 8 września 2011 r., nr 1404/OS/2012 z dnia 29 maja 2012 r., nr 27/OS/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. - przeniesienie praw na PWK Górna Odra Sp. z o.o., oraz zmienioną decyzją nr 2525/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.), dla instalacji: „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie”, dla której prowadzącym instalację jest obecnie: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1790/OS/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2009 r. nr 643/OS/2009 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. nr 1555/OS/2010, z dnia 28 marca 2011 r. nr 923/OS/2011, z dnia 11 lipca 2011 r. nr 2027/OS/2011, z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 51/OS/2014, z dnia 2 grudnia 2014 r. nr 2721/OS/2014 oraz decyzją z dnia 31 marca 2017 r. nr 1110/OS/2017) dla instalacji do produkcji kształtek poliuretanowych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Serdecznej 40, eksploatowaną przez Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1721/OS/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: SR-III- 6618/PZ/41/29/06 z dnia 20 listopada 2006 r. (zmienionej decyzją . Marszałka Województwa Śląskiego nr 2389/OS/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli świń zlokalizowanej w Rzeczycach przy ul. Piaskowej 16, eksploatowanej przez Danish Farming Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeczycach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1668/OS/2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c, dla instalacji spalania paliwo nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MWt, zlokalizowanej w Oddziale „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1567/OS/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2007r. znak ŚR-III-6618/PZ/1478/21/06 (zmienioną decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2007r. znak ŚR-III-6618/PZ/147/21/07, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego: z dnia 31 marca 2010r. nr 1162/OS/2010, z dnia 7 czerwca 2011r. nr 1684/OS/2011, z dnia 26 listopada 2014r. nr 2587/OS/2014, z dnia 13 maja 2015r. nr 850/OS/2015, z dnia 14 kwietnia 2017r. nr 1191/OS/2017) udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji saletry potasowej i wapniowej zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 eksploatowanej przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie (Regon: 271515599, NIP:627-001016-43).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1569/OS/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zmiany, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Regon: 272758810, NIP: 6480000290), warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1336/OS/15 z dnia 30 lipca 2015 r. dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Zakładzie Segregacji i Kompostowni Odpadów zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19 F.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713