Czas wygenerowania treści 2018-03-24 06:45:18

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2018
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 418/OS/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2006r. o znaku ŚR-IV-6618/PZ-64/6/06 (z późn. zm.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 Mg wytopu na dobę, zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 53, prowadzonej przez NEMAK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Regon: 072793473, NIP: 937-23-62-922).
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 430/OS/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR/IV/6618/27/15/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. (z późn. zm.), dla instalacji odlewania metali nieżelaznych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę ołowiu zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 73, eksploatowanych przez EnerSys Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Regon: 240025215, NIP: 937-244-34-60).
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 431/OS/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji prepolimerów w istniejącej hali „D”, na terenie zakładu Minova Ekochem S.A. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej 10 – prowadzonej przez Minova Ekochem S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Regon: 271771109, NIP: 6340196985).
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 491/OS/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2007 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 lipca 2008 r., Nr 1985/OS/2008, z dnia 25 stycznia 2010 r., Nr 245/OS/2010, z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 2229/OS/2010, z dnia 6 sierpnia 2010 r., Nr 3302/OS/2010, z dnia 6 lipca 2011 r., Nr 1985/OS/2011, z dnia 5 kwietnia 2012 r., Nr 793/OS/2012, z dnia 16 listopada 2012 r., Nr 3180/OS/2012, z dnia 30 lipca 2014 r., Nr 1458/OS/2014, z dnia 3 listopada 2014 r., Nr 2199/OS/2014, z dnia 4 grudnia 2014 r., Nr 2714/OS/2014, z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 89/OS/2015, z dnia 25 lipca 2015r. Nr 1374/OS/2015, z dnia 15 kwietnia 2016r. Nr 690/OS/2016, z dnia 22 września 2016r. Nr 2267/OS/2016, z dnia 14 kwietnia 2017 r., Nr 1190/OS/2017), w zakresie instalacji IPPC objętych konkluzjami BAT:
• instalacji do spiekania rud metali,
• instalacji do pierwotnego wytopu surówki żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę,
• instalacji do wtórnego wytopu surówki żelaza, w tym do ciągłego odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę,
• instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg stali surowej na godzinę,
• instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę,
zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92, dla których prowadzącym instalację jest ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Regon: 277839653; NIP: 634-24-63-083).
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 501/OS/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/144/06/16/S/07, z dnia 11 lipca 2007 r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2011 r., Nr 1603/OS/2011, z dnia 16 stycznia 2012 r., Nr 95/OS/2012, z dnia 29 maja 2012 r., Nr 1406/OS/2012, (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3522/OS/2012, sprostowaną postanowieniem z dnia 10 lutego 2014 r., Nr 108/OS/2014), a także zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 228/OS/2013, z dnia 7 listopada 2013 r., Nr 2386/OS/2013, z dnia 27 listopada 2014 r., Nr 2505/OS/2014 oraz z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 1983/OS/2016) udzielającej Hucie Batory Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji do produkcji i obróbki metali w tym do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 t/h – Stalowni, zlokalizowanej w Oddziale Stalownia Batory w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6, eksploatowanej obecnie przez Spółkę ALCHEMIA S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 76 (Regon: 530544669, NIP: 747-00-06-096).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 598/OS/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2010 r. nr 1066/OS/2010 (ze zmianami) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do walcowania blach oraz instalacji do automatycznego śrutowania i zabezpieczenia antykorozyjnego blach o zużyciu rozpuszczalników organicznych ponad 150 kg na godzinę lub 200 Mg rocznie zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej 22, eksploatowanych przez ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Regon: 152074271; NIP: 9491827824).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 233/OS/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: ŚR.III./6618/PZ/88/14/05/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 lipca 2008 r., Nr 1715/OS/2008, z dnia 31 lipca 2009 r., Nr 2552/OS/2009, z dnia 28 września 2010 r., Nr 4082/OS/2010, z dnia 28 grudnia 2011 r., Nr 3839/OS.2011, z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 205/OS/2013, z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 1254/OS/2014, z dnia 4 grudnia 2014 r., 2636/OS/2014, z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 1489/OS/2015, z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 2299/OS/2015 oraz z dnia 22 listopada 2017 r. Nr 3871/OS/2017) udzielającej pozwolenia zintegrowanego Elektrowni Rybnik S.A. (później EDF Rybnik S.A. a następnie EDF Polska S.A.), dla instalacji spalania paliw, zlokalizowanej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, eksploatowanej obecnie przez Spółkę PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (Regon: 273204260; NIP: 642-000-06-42).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713