Czas wygenerowania treści 2018-05-25 01:37:55

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2018
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1199/OS/2018 z dnia 25.4.2018 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1094/OS/2008 z dnia 8 maja 2008 r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 1217/OS/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., nr 529/OS/2012 z dnia 12 marca 2012 r., nr 2492/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz decyzją nr 2143/OS/2016 z dnia 12 września 2016 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego MetalCo Sp. z o.o. w Katowicach (później MetalCo International Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach) dla instalacji do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali, zlokalizowanej w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 117, eksploatowanej obecnie przez MetalCo International Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 117 (Regon: 367212060; NIP: 627-275-11-37).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1377/OS/2018 z dnia 23.4.2018 r. w sprawie wniosku Sobreko Sp. z o.o. w Sobuczynie z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 2728/OS/2008 z dnia 29 października 2008 r. (z późn. zm.) dla instalacji pn.: II kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Sobuczynie, obejmującej: - Etap I (o pow. 2,60 ha) nazywany dalej częścią A kwatery nr II, - Etap II (o pow. 5,17 ha) nazywany dalej częścią B kwatery nr II eksploatowanej przez Sobreko Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1,42-263 Wrzosowa, numer KRS: 0000640735, Regon: 365619053, NIP: 5732869929 (zwany dalej: Sobreko Sp. z o.o. w Sobuczynie).
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 1269/OS/2018 z dnia 12.4.2018 r. w sprawie wygaśnięcie decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-ll-6618/16/06/17/07 z dnia 31 października 2007 r. (ze zmianami) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sadowię Górnym”, eksploatowanej przez FCC Polska Sp. z o.o. (dawniej: A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Lecha 10 (Regon: 357190739, NIP: 6762157648).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1240/OS/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., w sprawie zmiany decyzji zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. znak: ŚR-III/P/6618/PZ/100/7/06, zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2006 r. znak ŚR-III/P/6618/PZ/100/7/06/zm/1/06, a także decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 września 2011 r., Nr 2900/OS/2011, z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 3518/OS/2012 (do której prawa i obowiązki przeniesiono decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr 2571/OS/2013) oraz z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 2390/OS/2014, z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr 1272/OS/2017 i z dnia 20 lipca 2017 r. Nr 2443/OS/2017, udzielającej pozwolenia zintegrowanego Kombinatowi Koksochemicznemu „Zabrze” S.A. w Zabrzu, dla instalacji do produkcji koksu, zlokalizowanej w Koksowni Jadwiga w Zabrzu przy ul. Zamkowej 9, eksploatowanej obecnie przez Spółkę JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1007/OS/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak: ŚR.III./6618/PZ/88/14/05/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 lipca 2008 r., Nr 1715/OS/2008, z dnia 31 lipca 2009 r., Nr 2552/OS/2009, z dnia 28 września 2010 r., Nr 4082/OS/2010, z dnia 28 grudnia 2011 r., Nr 3839/OS.2011, z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 205/OS/2013, z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 1254/OS/2014, z dnia 4 grudnia 2014 r., 2636/OS/2014, z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 1489/OS/2015, z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 2299/OS/2015, z dnia 22 listopada 2017 r. Nr 3871/OS/2017 oraz z dnia 17 stycznia 2018 r. 233/OS/2018) udzielającej pozwolenia zintegrowanego Elektrowni Rybnik S.A. (później EDF Rybnik S.A. a następnie EDF Polska S.A.), dla instalacji spalania paliw, zlokalizowanej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, eksploatowanej obecnie przez Spółkę PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (Regon: 273204260; NIP: 642-000-06-42).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1148/OS/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane udzielonego Fabryce Papieru Myszków Sp. z o.o. w Myszkowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r., Nr 2293/OS/2008 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2008 r., Nr 3304/OS/2008, z dnia 14 maja 2009 r. Nr 1445/OS/2009, z dnia 24 czerwca 2014 r Nr 1225/OS/2014r. oraz z dnia 27 listopada 2014 r. Nr 2760/OS/2014) dla instalacji do produkcji masy włóknistej z drewna, instalacji do produkcji papieru o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę oraz instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW, zlokalizowanych w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6 w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 1133/OS/2018 z dnia 28 marca 2018 r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2587/OS/2008 z dnia 2 października 2008 r. (ze zmianami) dla instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” zlokalizowanej w miejscowości Konopiska, eksploatowanej przez Gminę Konopiska, z siedzibą w miejscowości Konopiska (NIP: 5732792374, Regon: 151398014).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2018 r. nr 946/OS/2018 zmieniająca decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 14 lipca 2006 r. znak ŚR-III-6618/PZ/43/18/06 (zmienioną decyzjami Wojewody Śląskiego: znak ŚR-II-6618/43/33/1/07 z dnia 30 marca 2007 r., znak ŚR-II-6618/43/06/33/4/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego: nr 2250/OS/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r., nr 1867/OS/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r., nr 2228/OS/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r., nr 572/OS/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. i nr 2750/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji znajdujących się na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonym sektorem III dla składowania odpadów zawierających azbest zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Szybowej 44, eksploatowanego przez KOMART Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie.
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 418/OS/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2006r. o znaku ŚR-IV-6618/PZ-64/6/06 (z późn. zm.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wtórnego wytopu aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 Mg wytopu na dobę, zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 53, prowadzonej przez NEMAK Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Regon: 072793473, NIP: 937-23-62-922).
Decyzja Marszałka Województwa Ślaskiego nr 430/OS/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego znak: ŚR/IV/6618/27/15/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. (z późn. zm.), dla instalacji odlewania metali nieżelaznych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę ołowiu zlokalizowanej w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 73, eksploatowanych przez EnerSys Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Regon: 240025215, NIP: 937-244-34-60).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713