Czas wygenerowania treści 2017-03-24 20:58:06

Strona główna / Sprawy w Urzędzie / Spis procedur / Ochrona środowiska
Dokument
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.


Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.) informuję, że z dniem 23 stycznia 2016r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzje:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,

  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


W związku z powyższym do 23 stycznia 2016r. posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Iwona Langowska 06-10-2015 09:58:26
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 06-10-2015 10:35:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638