Czas wygenerowania treści 2017-03-26 14:52:28

Konsultacje wstępnej wersji Projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego”.


Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.). ogłasza konsultacje wstępnej wersji Projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego”.

Termin trwania konsultacji: od 7-4-2014 do 27-4-2014
Data ogłoszenia: 01-04-2014


Metryczka informacjiWprowadzenie: Maciej Banaś 01-04-2014 11:58:43
Ostatnia aktualizacja: Maciej Banaś 07-04-2014 06:23:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638