Czas wygenerowania treści 2018-05-20 23:38:02

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Zarządzenia Marszałka
Zarządzenie marszałka nr 00020/2017 z dnia 6 marca 2017 roku
Zarządzenie nr 00020/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w 2017 roku

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późń. zm.), art. 196 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późń. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 22-03-2017 07:12:34
Ostatnia aktualizacja: Joanna Caus 22-03-2017 07:16:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713