Czas wygenerowania treści 2017-12-18 13:58:43

Zarządzenie marszałka nr 00086/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku
Zarządzenie Nr 00086/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2017 rokuw sprawie procedury wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: Patrycja Auguścik 14-11-2017 11:02:23
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Auguścik 14-11-2017 11:03:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713