Czas wygenerowania treści 2018-02-18 02:34:40

Zamówienia Publiczne zwolnione ze stosowania Ustawy Pzp. z dnia 20 lipca 2017 roku
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na przygotowaniu opinii przez eksperta/ biegłego z zakresu rozwiązań informatycznych związanych z systemem informacji przestrzennej.


Zapytanie ofertowe (zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-07-2017 13:42:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713