Czas wygenerowania treści 2018-02-18 02:35:38

Zamówienia Publiczne zwolnione ze stosowania Ustawy Pzp. z dnia 11 września 2017 roku
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Stefańska 11-09-2017 11:33:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713