Czas wygenerowania treści 2018-02-18 02:34:56

Zamówienia Publiczne zwolnione ze stosowania Ustawy Pzp. z dnia 11 września 2017 roku
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego wyjazdowego szkolenia dla maksymalnie 70 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z zakresu dot. efektywnego wdrażania RPO WSL 2014-2020 w świetle nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z elementami obligatoryjnych umiejętności urzędnika UE, w tym profilaktyka przeciwko zespołowi wypalenia zawodowego na potrzeby skutecznego komunikowania i promowania systemu uproszczeń we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020. Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), zwaną dalej ustawą Pzp


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Stefańska 11-09-2017 15:04:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713