Czas wygenerowania treści 2018-04-21 02:03:45

Zamówienia na usługi społeczne nr ZN-ZP.272.9.7.2017.MKC z dnia 21 czerwca 2017 roku
Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców województwa śląskiego, których celem jest zapoznanie z tematyką partycypacji społecznej w województwie śląskim oraz wiedzą o regionie i potencjałem jego mieszkańców

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 21-06-2017 15:34:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713