Czas wygenerowania treści 2018-04-21 02:04:25

Zamówienia na usługi społeczne nr ZN-ZP.272.9.12.2017.MKC z dnia 17 sierpnia 2017 roku
Świadczenie cateringu na obsługę konferencji i warsztatów (w ramach zadania E3 Programu zintegrowanego LIFE – Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami).

Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 17-08-2017 14:45:04
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Krawczyk 17-08-2017 14:48:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713