Czas wygenerowania treści 2017-03-24 18:58:05

Dokument
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm..

USTAWA
z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dział II
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Rozdział 3
Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną

Art. 23.

Ust. 1. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-12-2006 10:32:45
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 26-01-2015 07:46:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638