Czas wygenerowania treści 2017-03-24 20:57:47

Procedura urzędowa
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych - Karta usług na platformie SEKAPINFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu:

Marszałek Województwa Śląskiego informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.

Na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/konkluzje-bat/ podawane są na bieżąco informacje w tym zakresie. Do tej pory ukazały się konkluzje dla:

1. Przemysłu metali nieżelaznych (NFM)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 29 grudnia 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 29 czerwca 2020 r.
2. Wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 8 grudnia 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 8 czerwca 2020 r.
3. Przemysłu produkcji płyt drewnopochodnych (WBP)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 19 maja 2016 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 19 listopada 2019 r.
4. Przemysłu rafineryjnego (REF)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 27 kwietnia 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 27 października 2018 r.
5. Przemysłu papierniczego (PP)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 29 marca 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 29 września 2018 r.
6. Przemysłu chloro-alkalicznego (CAK)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
7. Przemysłu cementowo-wapienniczego (CLM)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
8. Przemysłu garbarskiego (TAN)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
9. Przemysłu szklarskiego (GLS)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
10. Przemysłu hutniczego (IS)
- Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
- Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

W związku z powyższym Marszałek w ramach kompetencji wszczął z urzędu procedurę analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych w trybie art. 215 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 672 ze zm.).
Termin dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT (w przypadku gdy analiza wykaże taką konieczność) jest nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-01-2008 11:18:46
Ostatnia aktualizacja: Iwona Langowska 13-10-2016 07:58:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638