Czas wygenerowania treści 2015-03-27 04:32:45

Treści opisujące BIP
Redakcja Biuletynu

Serwis redagowany jest bezpośrednio przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 00036/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad realizacji polityki informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.


Zespół redakcyjny:


Agata Skwiercz - Redaktor BIP


 • Określa rozwój struktury BIP.

 • Określa sposób publikacji danych.

 • Udziela uprawnień do wprowadzania danych koordynatorom.

 • Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Wydział Informatyki i Administracji
  ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice
  tel.+48 (32) 20 78 580
  e-mail: askwiercz@slaskie.pl
Koordynatorzy BIP:


Koordynatorzy:


 1. Dbają o właściwie wypełnianie treścią BIP.

 2. Przyjmują wszystkie uwagi, wnioski dotyczące konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 r. i przekazują je Redaktorowi BIP-u.

 3. Odpowiadają za publikację informacji, w tym o zadaniach lub procedurach, oraz o stanie procedur, zgodnie z zakresem własnych czynności służbowych, a także innych, wskazanych przez dyrektorów Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 4. Przygotowują i wprowadzają dane do publikacji w sposób określony przez Redaktora BIP-u.


Dyrektorzy Wydziałów odpowiadają za aktualność i terminowość zamieszczania informacji w BIP, związanych z kompetencją rzeczową podległego wydziału.


Arkadiusz Rychter - Informatyk BIP


 • Jest odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo danych zgromadzonych w BIP.

 • Prowadzi dziennik w których odnotowuje zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz próby dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione.

  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Wydział Informatyki i Administracji
  ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice
  tel. +48 (32) 20 78 585, fax. +48 (32) 20 78 557
  e-mail: bip.it@slaskie.pl

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Joanna Kina-Piechota 24-06-2008 16:56:22
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 09-03-2015 09:50:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbigniew Kierat
[+] Rejestr zmian dokumentu

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638