Czas wygenerowania treści 2017-03-26 14:51:52

Treści opisujące BIP
Redakcja Biuletynu

Serwis redagowany jest bezpośrednio przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 00055/2016 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.


Zespół redakcyjny:


Agata Skwiercz - Redaktor BIP • Określa rozwój struktury BIP.

 • Określa sposób publikacji danych.

 • Udziela uprawnień do wprowadzania danych koordynatorom.

 • Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Wydział Organizacyjny
  ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice
  tel.+48 (32) 20 78 665


  fax.+48 (32) 20 78 681
  e-mail: askwiercz@slaskie.plKoordynatorzy BIP:Koordynatorzy BIP w zakresie zamówień publicznych:Koordynatorzy BIP w zakresie zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania Ustawy Pzp:Koordynatorzy: 1. Dbają o właściwie wypełnianie treścią BIP.

 2. Przyjmują wszystkie uwagi, wnioski dotyczące konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 r. i przekazują je Redaktorowi BIP-u.

 3. Odpowiadają za publikację informacji, w tym o zadaniach lub procedurach, oraz o stanie procedur, zgodnie z zakresem własnych czynności służbowych, a także innych, wskazanych przez dyrektorów Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 4. Przygotowują i wprowadzają dane do publikacji w sposób określony przez Redaktora BIP-u.


Dyrektorzy Wydziałów odpowiadają za aktualność i terminowość zamieszczania informacji w BIP, związanych z kompetencją rzeczową podległego wydziału.


Arkadiusz Rychter - Informatyk BIP • Jest odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo danych zgromadzonych w BIP.

 • Prowadzi dziennik w których odnotowuje zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz próby dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione.

  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Wydział Organizacyjny
  ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice
  tel. +48 (32) 20 78 585, fax. +48 (32) 20 78 557
  e-mail: bip.it@slaskie.pl

Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-06-2008 16:56:22
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 22-03-2017 07:29:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638