Czas wygenerowania treści 2017-03-24 20:57:54

Procedura urzędowa
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu
Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na:

a) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
b) obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu,z wyjątkiem piwa,

na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 rok, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 16-12-2003 14:21:12
Ostatnia aktualizacja: 04-03-2014 14:32:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638