Czas wygenerowania treści 2018-05-27 05:05:54

Dokument
Elektroniczna skrzynka podawcza

Kontakt za pośrednictwem systemu PeUP

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie PeUP.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego: https://www.sekap.pl/id/2253.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem CC-SEKAP.

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 5 MB.

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation


11:36:41

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany
11:36:41
tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

.svg

grafika wektorowa

W3C

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

.txt

niesformatowany tekst

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny


11:36:41

Microsoft Corporation

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

.xml

sformatowany tekst

W3C


4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD/DVD;
  • Pamięć USB.

Nośnik należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej, ul. Ligonia 46, a w przypadku siedzib zamiejscowych do sekretariatu danej siedziby.

Uwaga:

  • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
  • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
  • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane na nośnikach informatycznych:

  • płyta CD/DVD;
  • pendrive
Metryczka informacjiWprowadzenie: Agata Skwiercz 20-07-2015 12:38:43
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 22-07-2015 11:38:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713