Czas wygenerowania treści 2017-04-26 02:10:02

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Program rozwoju turystyki
Dokument
Program rozwoju turystyki w województwie śląskim – rozpoczęcie prac i konsultacje

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1889/69/V/2015 podjętą w dniu 6 października 2015 r. określił zasady, tryb i harmonogram prac nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim. Podjęcie prac nad programem wynika z zakończenia obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 i zaistnienia potrzeby zweryfikowania zapisów dotychczasowej Strategii oraz wyznaczenia nowych celów Województwa Śląskiego w obszarze kształtowania polityki rozwoju turystyki na kolejne lata i przedsięwzięć służących wykreowaniu atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego. Opracowanie, zatwierdzenie i realizowanie Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego i przychodów regionu z turystyki, rozwijania nowej interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki, tzw. przemysłu czasu wolnego, zarówno dla turystów jak i mieszkańców regionu. Ponadto umożliwi poprawę wizerunku województwa śląskiego jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym i inwestycyjnym.
Przygotowywany Program rozwoju turystyki w województwie śląskim będzie dokumentem wdrożeniowym w zakresie turystyki dla Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020.
Wszelkie informacje o trybie opracowania Programu rozwoju turystyki i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego.
Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 30 listopada 2015 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice


strategia@slaskie.pl


Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.Metryczka informacjiWprowadzenie: Maria Pytel 09-10-2015 11:33:50
Ostatnia aktualizacja: Maria Pytel 09-10-2015 12:13:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713