Czas wygenerowania treści 2017-03-30 16:36:33

Strona główna / Programy, plany i strategie Województwa / Polityka gospodarki niskoemisyjnej
Dokument
Założenia Programowe do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 46/164/V/2017 podjętą w dniu 10 stycznia 2017 r. zmienił uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 668/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.


Wprowadzona zmiana w Założeniach Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego dotyczy zmiany Harmonogramu prac.
Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 668/108/V/2016 podjętą w dniu 19 kwietnia 2016 r. przyjął Założenia Programowe do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.


Materiał stanowi podstawę do dalszych prac nad Polityką i obejmuje charakterystykę problemów oraz potencjałów rozwoju województwa śląskiego w zakresie polityki niskoemisyjnej, wskazuje regionalne uwarunkowania gospodarki niskoemisyjnej, a także podstawowe obszary kierunków działań. Ponadto Założenia Programowe określają zasady i tryb współpracy w ramach procesu opracowania Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego oraz harmonogram dalszych prac, a także wskazują planowaną strukturę i układ końcowy dokumentu..Metryczka informacjiWprowadzenie: Wojciech Brol 10-05-2016 10:47:09
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Brol 24-01-2017 13:59:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś
[+] Rejestr zmian

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638