Czas wygenerowania treści 2018-02-20 12:26:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1885/216/V/2017 z dnia 12 września 2017 roku
w sprawie:
zlecenia Stowarzyszeniu Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej realizacji, w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zadania publicznego pn. „Praktyka stażowa w GSE Essen przygotowująca do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi”

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-09-2017 11:15:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Katarzyna Kuczyńska-Budka

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713