Czas wygenerowania treści 2017-09-26 05:54:46


Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej , Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
kontrola planowa w zakresie realizacji zadania skalkulowanego w ramach dotacji podmiotowej na działalność w 2016 roku pn. „Udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2016 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej, Gliwice, Rynek 11
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie rozliczenia dotacji podmiotowej za 2016 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2016 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel SKALITE, kat. *** (trzy gwiazdki), Szczyrk.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Triathlonu w Raciborzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2016 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-9-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel BIT, kat. ** (dwie gwiazdki), Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ZAWIERCIE, kat. **** (cztery gwiazdki), Zawiercie.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-9-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: PUH Jandar Ruda Śląska Ul. Energetyków 1/9 .Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-9-2017

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713