Czas wygenerowania treści 2017-10-20 16:28:48


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: "TESTA" Usługi Psychologiczne Magdalena Kosińska-Szczerczowska, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 978)
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-10-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Oddział Śląsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego "Tramwaj Zwany Pożądaniem" oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel LASKOWO, kat. *** (trzy gwiazdki), Laskowo/Jankowice.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: BTZ Katowice ul. Gliwicka 228. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Biblioteka Śląska, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej za lata 2016-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Badań Psychologicznych "PSYCHODEX" Elżbieta Siennicka, Tychy
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 978)
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Rego Bis Katowice ul. Kochanowskiego 18/11-12. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Tenisowy w zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2016 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel OLIMPIA, kat. *** (trzy gwiazdki), Rybnik.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713