Czas wygenerowania treści 2017-04-29 17:27:51


Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Archus Sp. z o.o. w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ANNA, kat.* (jedna gwiazdka), Będzin
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Archipax Sp. z o. o. w Zawierciu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2014-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Obiekt hotelarski MONTEBELLO, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: ALMATUR Częstochowa Ul. Nowowiejskiego 2. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Obiekt Hotelarski CEZAR, Zawiercie.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: BUPiT Ventus Częstochowa Ul. Marysia 21a .Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Związek Piłki Ręcznej, ul.Pawła 9/1, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w roku 2016.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-4-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: INT TRAVEL Sp. z o.o. Katowice ul. Korfantego 51. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2017

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713