Czas wygenerowania treści 2017-03-24 18:57:28


Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2016 - 2017 - 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli - kontrola finansowa
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-3-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2016 - 2017 - 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-3-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży IWTRAVEL Katowice ul. Dyrekcyjna 4. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-3-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel BONAPARTE, kat.*** (trzy gwiazdki), Częstochowa.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-3-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w 2015 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-3-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel DWÓR SZCZEPAŃSKICH kat.*** (trzy gwiazdki), Woszczyce.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-3-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Awerotour Sp. z o.o.. Pl. Mikołaja8, Bielsko-Biała. Organizator turystyki/pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-3-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie, Krupski Młyn
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola finansowa 2016 - 2017 - 5% wydatków rzeczowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli - kontrola finansowa
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-3-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Centrum Edukacyjne Progress Żory ul. Os. Powst. Śląskich 5c/10. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-3-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel KAMELEON, kat.***(trzy gwiazdki), Żory.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-3-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638