Czas wygenerowania treści 2017-06-25 02:13:54


Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" z Bielska-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa dotycząca prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: "Jadłospis na 5" oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy w związku z udzieloną dotacją.
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-7-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Polskie Towarzystwo Limfologiczne w Chorzowie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa dotycząca prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: "Profilaktyka i terapia przeciwobrzękowa w chorobach naczyń limfatycznych, żylnych i tętniczych" oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy w związku z udzieloną dotacją.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-6-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Usług Psychologicznych Anna Łuszczyńska w Sosnowcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami: (Dz.U. z 2017r. poz. 978)
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-6-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu na potrzeby turystyki – tworzenie produktów turystyki kulturowej i ich popularyzacja poprzez organizację wizyt studyjnych dla mediów, blogerów oraz tour operatorów"
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-6-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-6-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: PTTK Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza 6a. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny.
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-6-2017
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel ARENA kat. ** (dwie gwiazdki), Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży GO FUN Jakub Ficek Mysłowice ul. Obrońców Westerplatte 60. Organizator turystyki / pośrednik turystyczny
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Camping POD DĘBOWCEM, kat. **** (cztery gwiazdlki), Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-6-2017

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713