Czas wygenerowania treści 2017-03-30 16:35:31


Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań Marszałka Województwa Śląskiego wynikających z ustawy o usługach turystycznych w 2016 roku. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-2-2017
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt operacji – PROJEKT MZ POPT.03.01.00-00-0026/14 W ZAKRESIE UMOWY DOTACJI NR PIP/BDa – II/POPT/128/14 – I i II transza w 2015 r. (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-028/14-002" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-1-2017
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt z art.. 62 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.w zakresie gospodarowania środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WSL. Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-1-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia". Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-11-2016
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt systemu zarządzania i kontroli Instytucji Zarządzającej pełniącej również funkcję IC w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2016
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku VAT za sierpień 2011 r. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-8-2016
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku VAT za marzec 2015. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-8-2016
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku VAT za wrzesień 2011. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-8-2016
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL (2007-2013). Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-8-2016
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL 2007-2013 - audyt operacji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-2-2016

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638