Czas wygenerowania treści 2017-11-24 12:15:54


Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyty bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
„§ 7 ust.1 umowy nr DIP/BDG-II/POPT/128/14 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie funkcjonowania na terenie województwa śląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2017
Podmiot kontrolujący: Komisja Europejska
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyty funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli zgodnie z wymogami art. 72–74 i 123–126 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jak również artykułów 21–24 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2017
Podmiot kontrolujący: ŚLąski Urząd Wojewódzki
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej dokumentacji w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.). Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-11-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2017r. Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2017
Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Gospodarka finansowa Województwa Śląskiego" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego." Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-9-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" P/17/105 - Zapobieganie i leczenie depresji" Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-9-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt operacji w Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-8-2017

Wszystkie lata:
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713