Czas wygenerowania treści 2018-02-20 01:14:50


Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-12-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-12-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2017r. Czynności kontrolne w toku
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
" Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego." Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt operacji w Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-8-2017
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt systemu w ramach gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL". czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 12-7-2017
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt operacji – PROJEKT MZ POPT.03.01.00-00-0026/14 W ZAKRESIE UMOWY DOTACJI NR PIP/BDa – II/POPT/128/14 – I i II transza w 2015 r. (wniosek o płatność nr POPT.03.01.00-00-028/14-002" Czynności kontrolne w toku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-1-2017
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL (2007-2013).
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-8-2016
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL 2007-2013 - audyt operacji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-2-2016
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713