Czas wygenerowania treści 2018-04-25 05:00:52


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Bytomiu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego przez Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w 2017r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron-Michalik, Pszczyna
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2017-2018 oraz sprawy organizacyjno-kadrowe.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wykorzystanie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego przez Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w 2017 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: MMED Pracownia badań psychologicznych mgr Magdalena Sytniewska, Myszków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie rozliczania dotacji podmiotowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: TSL Szkolenia Monika Kaptur-Jaworzno
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną dotycząca trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych, wydawania orzeczeń, warunków lokalowych oraz spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jedolity: Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-4-2018

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713