Czas wygenerowania treści 2016-05-30 10:40:39


Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przedmiot kontroli: Działalność statutowa, polityka kadrowa i finansowa oraz kontrola dostępu do informacji publicznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2004 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu, Siewierz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2002 -2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2002 - 2005r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-12-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2004 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2005
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej, Bielsko-Biała
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
warunki lokalowo-kadrowe, dyscyplina pracy,BHP oraz zgodność zatrudnienia z arkuszem organizac. placówki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowew Sosnowcu , Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2002 - 2005r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu WOKiS , Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarowanie mieniem i 5% wydatków 2005r., wspólnie z Wydziałem Promocji Regionu, Turystyki i Sportu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-11-2005
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
slaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888; e-mail:kancelaria@slaskie.pl
NIP: 954-22-60-713; REGON: 276284638