Czas wygenerowania treści 2018-04-25 05:04:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2017
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2017-2018 oraz sprawy organizacyjno-kadrowe.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie rozliczania dotacji podmiotowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2016-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2016-2018.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-4-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-3-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2017 - 2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-3-2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KA)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Gospodarka finansowa za lata 2015-2018
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-3-2018

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713