Czas wygenerowania treści 2018-05-24 02:24:04


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.8222.00120.2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Hotel QUALITY SILESIAN, kat. ***, Katowice

Termin rozpoczęcia kontroli: 16-12-2015
Termin zakończenia kontroli: 16-12-2015

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa w zakresie przestrzegania zasad używania nazw rodzajowych, oznaczenia kategorii, wyposażenia obiektu oraz świadczonych usług.

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli nie stwierdzono braków rzeczowych, w związku z czym odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół z kontroli nr: GP-RT.8222.00120.2015.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 18-12-2015 08:52:22
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 21-12-2015 11:44:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713