Czas wygenerowania treści 2018-04-25 04:55:01


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: GP-RT.5223.1.2018
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu (GP)
Podmiot kontrolowany: Boston Travel s.c. Chorzów ul. 11 Listopada 64

Termin rozpoczęcia kontroli: 4-1-2018
Termin zakończenia kontroli: 4-1-2018

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola doraźna. Badanie zgodności działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych.

Wyniki zakończonej kontroli:
Podczas kontroli stwierdzono uchybienia w związku z czym sporządzone zostało wystąpienie pokontrolne z dnia 05.01.2018, nr GP-RT.5223.1.2018.Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Golwiej 05-01-2018 14:31:52
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Golwiej 22-01-2018 12:48:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713